Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 2367/21.09.2022

 Τεύχος Γ’ 2367/21.09.2022

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του ν. 4938/2022, «Κώ-
δικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109), την
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015


«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
(Α’ 94) και την υπ’ αρ. 143/2022 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης, αποσπάται για έξι (6) μήνες στο Ειρηνοδικείο
Φλώρινας, ο Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης Ηγουμενίτσας, Σω-
κράτης Παλάσκας του Κωνσταντίνου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ