Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΣτΕ Δ´ 561/2022 - Εξέταση καταγγελίας από ΑΠΔΠΧ όταν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων

 

ΣτΕ Δ´ 561/2022 - Η ΑΠΔΠΧ δεν δύναται να αρνηθεί να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το λόγο ότι έχει ασκηθεί παραλλήλως αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τις ίδιες παραβάσεις.

15/03/2022

ΣτΕ Δ´ 561/2022
Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος
Εισηγητής: H. Μάζος
 
Η ΑΠΔΠΧ δεν δύναται να αρνηθεί να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το λόγο ότι έχει ασκηθεί παραλλήλως αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τις ίδιες παραβάσεις.
 
Με την 561/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως εποπτική αρχή δεν δύναται νομίμως να αρνηθεί την άσκηση της αρμοδιότητάς της να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον λόγο ότι εκκρεμεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αγωγή του ιδίου φυσικού προσώπου κατά του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, που στηρίζεται στην ίδια παράβαση. Και τούτο προεχόντως διότι η εποπτική αρχή οφείλει να ασκεί τις εξουσίες της προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των, σχετικών με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κανόνων του δικαίου της Ένωσης. Εξάλλου, καμία διάταξη του Κανονισμού 2016/679 δεν προβλέπει την δυνατότητα της εποπτικής αρχής να αρνηθεί την άσκηση των διορθωτικών αρμοδιοτήτων της για τον ανωτέρω λόγο ενώ, αντιθέτως, όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής ή και απόρριψης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος λόγω αναρμοδιότητας υπό τις οριζόμενες στον Κανονισμό προϋποθέσεις Η αντίθετη εκδοχή δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου. Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι δεν καταλείπεται καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την ως άνω δοθείσα έννοια των κρίσιμων διατάξεων του Ενωσιακού Δικαίου και ότι, λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών διαφορών της κρινόμενης και της εκκρεμούς ενώπιον του ΔΕΕ C-132/21 υπόθεσης, η οποία δεν δεσμεύει το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση ΔΕΕ της 6.10.2021, C-561/19, Consorzio Italian Management), δεν συντρέχει λόγος υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ