Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 583/15.03.2022

Τεύχος Γ’ 583/15.03.2022

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Φεβρουαρίου
2022, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο
90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 Α΄35), και τις αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, με υπ’ αρ. 25/2021 και 26/2021:
Α. Μετατίθεται, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
με αίτησή της, η Πρόεδρος Εφετών του Διοικητικού Εφε-
τείου Τρίπολης, Γεωργία Σακαρέλλου του Αθανασίου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Β. Πρoάγoνται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στo βαθμό τoυ


Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Εφέτες
Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα προσό-
ντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών, Ευαγγελή
Μπράμη του Νικολάου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
της προαγωγής της λογιζομένης από 19-8-2021, 2) Αθη-
νών, Αικατερίνη Κεφαλάκη του Αχιλλέα στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
19-8-2021, 3) Αθηνών, Άννα Μαυρομουστάκη του Αθα-
νασίου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, της προαγωγής
της λογιζομένης από 10-11-2021, 4) Αθηνών, Αγγελική
Παπαπαναγιώτου του Ιωάννη στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, της προαγωγής της λογιζομένης από
10-11-2021, 5) Αθηνών, Κωνσταντίνα Καρακάση του
Ιακώβου στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, της προα-
γωγής της λογιζομένης από 26-12-2021, 6) Θεσσαλο-
νίκης, Ανδρέας Γαλανάκης του Ιωάννη στο Διοικητικό
Εφετείο Ιωαννίνων, της προαγωγής του λογιζομένης από
26-12-2021 και 7) Αθηνών, Χαράλαμπος Πέππας του Πα-
ναγιώτη στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, της προαγωγής
του λογιζομένης από 26-12-2021.
Γ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, με αίτησή τους, οι Εφέτες των Διοικητικών Εφετείων:
1) Λάρισας, Σεβαστή Μελετλίδου του Ευσταθίου στο Διοι-
κητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 2) Ιωαννίνων, Παναγιώτης
Συνιόλας του Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσα-
λονίκης, 3) Χανίων, Μαρία Ποταμίτη του Νικολάου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 4) Αθηνών, Ευδοξία Κανά-
κη του Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Δ. Πρoάγoνται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στo βαθμό τoυ
Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι
Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών,
Ιωάννα Θεοδωροπούλου του Θεοδώρου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
18-8-2021, 2) Πειραιώς, Καλλιόπη Γαλετάκη του Αντωνί-
ου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19-10-2021,
3) Πατρών, Βαρβάρα Σπηλιοπούλου του Αντωνίου
στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19-10-2021, 4) Αθηνών, Σταυρούλα
Χατζοπούλου του Στυλιανού στο Διοικητικό Εφε-
τείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
19.12.2021, 5) Θεσσαλονίκης, Χαρίκλεια Σαμουρέλη του
Στέργιου στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, της προ-
αγωγής της λογιζομένης από 26-12-2021, 6) Αθηνών,
Καλλιόπη Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου στο Διοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης
από 26.12.2021, 7) Αθηνών, Ελένη Ντεμίρη του Γεωργίου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογι-
ζομένης από 26-12-2021, 8) Αθηνών, Ιωάννης Κωτσιάκης
του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της
προαγωγής του λογιζομένης από 26-12-2021, 9) Αθη-
νών, Ζωή Ιωσηφίδου του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
26-12-2021, 10) Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Κοντάκι του
Νικολάου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, της προαγω-
γής της λογιζομένης από 26-12-2021, 11) Θεσσαλονίκης,
Αναστασία Κακαβακίδου του Νικολάου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
10-1-2022, 12) Πατρών, Γεωργία Κυριακοπούλου του
Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της προ-
αγωγής της λογιζομένης από 10-1-2022, 13) Ναυπλίου,
Φωτεινή Χρηστάτου του Γερασίμου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
26.2.2022 και 14) Αθηνών, Νεκτάριος Στεργίου του Δημη-
τρίου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, της προαγωγής
του λογιζομένης από 26-2-2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης: 1772/4-3-2022).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ