Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

N. 4916/2022 Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κτλ

 

Τεύχος A’ 65/28.03.2022

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνει-

σφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι

τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα

απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου

Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του

ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-

μοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ)

2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιο-

κτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορο-

λογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντι-

μετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες

διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738   (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020)

 

 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

 

   ΦΕΚ Α'265/22.11.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2960

   Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

 

 

   ΦΕΚ Α'248 7.11.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859

   Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223           (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013)

 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

 

 

 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

 

   ΦΕΚ Α' 266 22.11.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2961

   Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας

   Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών

   και Κερδών από Λαχεία.  

 

 

 

   ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2971

   Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις      

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4174             (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013)

 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4548       (ΦΕΚ Α 104/13.6.2018)

 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ