Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 728/30.03.2022

 Τεύχος Γ’ 728/30.03.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’35), όπως ισχύουν, της υποπαραγράφου Δ9 της πα-
ραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (Α’ 94), το
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,


Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 121 διορθ. σφαλμ. Α’126) και τις υπ’ αρ. 145/2021 και
15/2022 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και την
υπ’ αρ. 1/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου (σε συμβούλιο), α) προάγεται, κατ’ εκλογή, στο
βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών, για την πλήρωση μίας
(1) κενής οργανικής θέσης, ο Αντεισαγγελέας Εφετών
Αθηνών Ανδρέας Καραφλός του Ιωάννη, ο οποίος έχει τα
νόμιμα προσόντα, της προαγωγής του λογιζομένης από
13/11/2021, και τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών β) μετατίθεται, με αίτησή της, στην Εισαγγελία
Εφετών Θεσσαλονίκης, η Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών,
Μαγδαληνή Γαλάταλη του Παναγιώτη.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ/Υπ. Δικαιοσύνης: 1793/23.03.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ