Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

N. 4915/2022 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς κτλ

 

Τεύχος A’ 63/24.03.2022

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της

Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου

δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχο-

λής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για

την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών,

διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς

των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών

και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

             ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528  ΦΕΚ Α 26/9.02.2007

 

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

         ΝΟΜΟΣ 3584,   (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007)

 

 

   Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 114/ 8.6.2006)

 

 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

 

    Νόμος 1069 της 19/23.8.80: Περί κινήτρων

δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και

Αποχετεύσεως.- (Α' 191).

  

 

 

Εθνική Σχολή Δημόσιας

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

π.δ. 57/2007

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3284       (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004)

Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738   (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020)

 

 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

 

   Νόμος 998 της  28/29.12.1979 : Περί  προστασίας των

   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.

   (Α' 289).

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251               (ΦΕΚ Α 80/1.4.2014)

 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2328

Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

 

Ν.1178/1981 : Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ