Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ/ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Τεύχος Γ’ 667/23.03.2022)

Τεύχος Γ’ 667/23.03.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35),
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ. Α’ 126).
Β. 1. Την υπ’ αρ. 30/26.01.2022 γνώμη του Προέδρου
Εφετών Καλαμάτας και την υπ’ αρ 136/26.01.2022 πρό-
ταση της Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας,
2. Την υπ’ αρ. 46/10.01.2022 γνώμη του Προέδρου


Πρωτοδικών Ηρακλείου, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 154/12.01.2022 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών
Ανατολικής Κρήτης,
3. Την υπό στοιχεία 598α/15.11.2021 γνώμη του Προ-
έδρου Πρωτοδικών Σύρου, στην οποία ενσωματώνεται
η υπ’ αρ. 3214/22.12.2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφε-
τών Αιγαίου,

Πρωτοδικών Καβάλας, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 360/19.01.2022 πρόταση της Αντεισαγγελέα
Εφετών Θράκης,
5. Την υπ’ αρ. 24/14.01.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, στην οποία ενσωματώνεται
η υπ’ αρ. 183/19.01.2022 πρόταση του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Πατρών.
Α. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια διετία
ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Καλαμάτας η Εφέτης Ιωάννα Ξυλιά
του Θεοδώρου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Βασιλικής
Ταφύλλη του Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Αθηνών.
Β. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια τριετία
ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Καβάλας η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ελισάβετ Κούτρα του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Πασχαλίνας Παπάζη του Αγγέ-
λου λόγω λήξης της θητείας της.
Γ. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
διετία, ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Καλαμάτας η Εφέτης Ευτυχία Κονταρά-
του του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Εφέτη Γιαννούλας
Γεωργούλια του Αναστασίου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Αθηνών.
2. Στο Πρωτοδικείο Σύρου, η Πρωτοδίκης Μαρία - Πα-
νωραία Ράμμου του Νικολάου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Μαρίας Χριστάρα του Χρήστου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Δ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές ανηλίκων, ως ακολού-
θως:
1. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου για μία διετία, η Πρω-
τοδίκης Αικατερίνη Κοκκορόγιαννη του Βασιλείου, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ηρακλείου Στεφανίας
Σακοπέντα του Κωνσταντίνου, λόγω λήξεως της θητείας
της.
2. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας για μία διετία, η Πρω-
τοδίκης Γεωργία Τσιμιδάκη του Ιωάννη, σε αντικατάστα-
ση της Πρωτοδίκη Βικτωρίας Μυτιλέκα του Αναστασίου,
λόγω λήξεως της θητείας της.
Ε. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές, ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου για μία διετία, η Πρω-
τοδίκης Αικατερίνη Κοκκορόγιαννη του Βασιλείου στο
Α’ τμήμα Πλημμελειοδικών, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Ηρακλείου Στεφανίας Σακοπέντα του Κωνσταντί-
νου, λόγω λήξεως της θητείας της.
2. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας για μία διετία, η Πρω-
τοδίκης Γεωργία Τσιμιδάκη του Ιωάννη, σε αντικατάστα-
ση της Πρωτοδίκη Βικτωρίας Μυτιλέκα του Αναστασίου,
λόγω λήξεως της θητείας της.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ